top of page
Search

In Nederland wordt het personeelstekort in de zorg een steeds groter probleem...

Updated: Aug 25, 2022

In andere landen is de situatie andersom: daar staan hoog opgeleide zorgprofessionals te springen om een baan. Het Limburgse HiNurse onderzocht de mogelijkheden om deze mensen in Nederland in te zetten.


Het probleem is algemeen bekend: in Nederland is er een groot tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Dat werd tijdens de pandemie al snel duidelijk. De zorgbehoefte ging flink knellen door het personeelstekort. Niet alleen op de IC’s, maar ook in reguliere ziekenhuisafdelingen, verpleeghuizen, de thuiszorg etc. De komende jaren wordt dit probleem nog groter. Door de vergrijzingsgolf blijft de zorgbehoefte stijgen, terwijl ruim 23% van het personeel de zorg gaat verlaten voor 2030.


Het uitbreiden van bijvoorbeeld IC-capaciteit zou helpen, maar er zijn niet genoeg gespecialiseerde IC-medewerkers. In Spanje, Portugal en Zuid-Amerika is de situatie andersom. Daar zijn te weinig banen voor heel veel hoogopgeleide verpleegkundigen die ook nog eens perfect Engels spreken. Wat als we die nu kunnen inzetten in Nederland?

Michael Hamers en Joāo Ramos, initiatiefnemers van het Limburgse HiNurse (www.hinurse.eu), startten diverse pilots met inmiddels praktische en succesvolle resultaten.


HiNurse draaide pilots met diverse verpleegkundigen en hebben daaruit het beste model gekozen voor werving en integratie. Zorg Groep Beek (www.zorggroep-beek.nl), een van de zorgorganisaties waar de pilot heeft gedraaid, geeft aan dat goede begeleiding essentieel is voor een succesvolle adoptie en integratie. Volgens de verpleegkundigen is de begeleiding bij zowel HiNurse als de zorgorganisatie heel goed geweest.


Joāo Ramos: ‘Het lukt niet om genoeg personeel in Nederland enthousiast en opgeleid te krijgen in de zorg, terwijl zorgprofessionals in andere landen staan te springen om bij ons aan de slag te gaan. Een groot deel van de zorgmedewerkers kan meteen worden ingezet. Zij spreken goed Engels en zijn bekend met ADL (voorbehouden en risicovolle handelingen). Voor andere functies -zoals verpleegkundige- is een BIG-registratie nodig. Dat betekent dat de kandidaat de Nederlandse taal op B1 niveau moet beheersen. Dat lukt goed binnen een half jaar, wat een stuk sneller is dan een opleiding.’


Michael Hamers: ‘Bestuurders en directies moeten keuzes gaan maken, want zonder kwalitatief personeel kunnen organisaties geen zorg meer aannemen, moeten zij afbouwen of bedden leeg laten staan. Dit zou men niet moeten willen, zeker niet als we naar de komende jaren kijken. Wachten is geen optie. De overheid laat dit over aan de markt. Zelf de regie en actie nemen is essentieel voor zorgorganisaties.’


Over HiNurse

HiNurse biedt zorgorganisaties de helpende hand. Geen dikke beleidsstukken, maar praktische begeleiding om succesvolle invulling te geven aan de werving en integratie van zorgprofessionals in het buitenland. Wij gaan graag samen de uitdaging aan met ons team in Spanje en Portugal personeelsvraagstukken van zorgorganisaties op te lossen.


Het doel is dat de zorgprofessionals blijven en daar draagt ons unieke community- en integratie concept aan bij. Wij faciliteren van A tot Z en hebben sterke partners om ons heen, zoals universiteiten voor taalopleidingen en vastgoedpartijen die bij kunnen dragen aan het wonen in Nederlands. Skipr artikel: https://www.skipr.nl/nieuws/hinurse-bemiddelt-en-begeleidt-bij-inzet-buitenlands-zorgpersoneel/


17 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page