top of page
Search

Personeelstekort blijft ook oplopen in de GGZ

De arbeidsmarktproblematiek in de zorg raakt ook de ggz hard met als gevolg opnieuw stijgende personeelstekorten en toenemende kosten voor met name de flexibele schil. Gemiddeld maken PNIL-kosten (personeel niet in loondienst) zo’n 8 procent van de totale personeelskosten uit: daarmee is er in 10 jaar tijd sprake van ruim een verdubbeling van de kosten aan externe inhuur van personeel.

En deze problemen zijn voorlopig nog niet voorbij. Er staan ruim 6.400 vacatures open, een stijging van meer dan 14 procent ten opzichte van 2020. Daarbij gaat voor het grootste deel om zorgvacatures: bijna 85 procent. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures, functies die langer dan drie maanden openstaan zonder een geschikte kandidaat gevonden te hebben, laat zelfs een toename zien van 26,4 procent. HiNurse ondersteund diverse zorgorganisaties hierbij als het gaat om “internationale” recruitment, onboarding, ontwikkeling en behoud van zorgprofessionals. Klik voor meer informatie hier om het gehele artikel door te lezen


10 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page